Dana IIS

 • Detalji o proizvodu:

  • Težina: 55 g (najlakša mobilna insulinska pumpa)
  • Kalkulator bolusa
  • Garancija: 4 godine
  • Rukovanje: jednostavno upravljanje preko menija (simboli)
  • Motor: Swiss Micro DC Memorija – po 500 sledećih vrednosti: bolus doza, ukupna dnevna količina insulina, nivo insulina u rezervoaru, nivo u infuzijskom setu, vrednost ugljenih hidrata i alarmi
  • Ekran: modus za štednju energije, osvetljen, mogućnost prikaza na više jezika, profili bazalne doze: 4 (individualno podesivi)
  • Inkrementi od 0,1 i 0,01 jedinica insulina
  • Inekcija svake 4 minute
  • 24 bazalne doze dnevno
  • Privremena promena za +/- 100% u stepenima od po 10% do 12 h
  • Bolus programi: Podesive bolus doze za doručak, ručak i večeru
  • Podešavanje bolusa u pojedinačnim koracima
  • Dualni bolus
  • Bolus produženog delovanja od 0,05 / 0,1 / 0,5 i 1,0 jedinica
  • Automatizacija doze: za jednostavnu i brzu promenu bazalnih profila i bazalnih dnevnih količina
  • Blokada tastature za sprečavanje neželjenog aktiviranja
Posted in: