Dana IISG

 • Detalji o proizvodu:

  • S integrisanim uređajem za merenje šećera (kombinovani sastav)
  • Težina: 55 g (najlakša mobilna insulinska pumpa na svetu)
  • Kalkulator bolusa
  • S integrisanim uređajem za merenje šećera
  • Garancija: 4 godine
  • Rukovanje: jednostavno upravljanje preko menija (simboli)
  • Motor: Swiss Micro DC
  • Memorija: po 500 sledećih vrednosti: bolus doza, ukupna dnevna količina insulina, nivo insulina u rezervoaru, nivo u infuzijskom setu, vrednost ugljenih hidrata, vrednost glukoze u krvi i alarmi
  • Ekran: modus za štednju energije, osvetljen, mogućnost prikaza na više jezika
  • Profili bazalne doze: 4 (individualno podesivi)
  • Inkrementi od 0,1 i 0,01 jedinice insulina
  • Inekcija svake 4 minute 24 bazalne doze dnevno
  • Privremena promena za +/- 100% u stepenima od po 10% do 12 h
  • Bolus programi: Podesive bolus doze za doručak, ručak i večeru
  • Podešavanje bolusa u pojedinačnim koracima
  • Dualni bolus
  • Bolus produženog delovanja 0,05 / 0,1 / 0,5 i 1,0 jedinica
  • Automatizacija doze: za jednostavnu i brzu promenu bazalnih profila i bazalnih dnevnih količina
Posted in: