Dečiji moduli

 • Detalji o proizvodu:

  • S.A.C.H. stopalo
  • Jednoosovinsko koleno
  • Višeosovinsko koleno
  • Zglob kuka
  • Stopalni adapter
  • Aluminijumska cev