iDia

  • Detalji o proizvodu:

    • Najnovija biosenzorska tehnologija s patentiranom i inovativnom metodom dinamičkog merenja. iDia koristi GDH-FAD enzim koji u merenju nivoa glukoze u krvi nema interakciju s lekovima pa ne dolazi do pogrešnih rezultata u merenju. Omogućuje točno merenje glukoze u krvi gde šećeri slični glukozi poput maltoze, galaktoze i ksiloze ne mogu uzrokovati pogrešne rezultate
    • iDia set za kontrolu glukoze u krvi korisniku uređaja pruža jednostavnu i sigurnu upotrebu, vrhunsku pouzdanost tačnosti rezultata u skladu sa najvišim svetskim standardima. Sadrži najnoviju patentiranu biosenzorsku tehnologiju sa zaštitnim filmom, test trakice uz inovativnu metodu merenja i uz preporuku FDA i WHO vodećih svetskih organizacija.
    • Senzorska tehnologija s kombinacijom enzima GDH-FAD sprečava uticaj spoljnih faktora na rezultate merenja. Šećeri slični glukozi poput maltoze, galaktoze i ksiloze ne mogu uzrokovati pogrešne rezultate
Posted in: