Kolena i zglobovi kuka

 • Detalji o proizvodu:

  • Jednoosovinsko koleno
  • Gerijatrijsko koleno
  • Jednoosovinsko koljeno s kočnicom
  • Samokočno koleno
  • Višeosovinsko koleno za dezartikulaciju kolena
  • Visokoosovinsko koljeno
  • Jednoosovinsko koleno s nagaznom kočnicom
  • Jednoosovinsko pneumatsko koleno
  • Višeosovinsko hidraulično koleno
  • Gerijatrijski set