Merači pritiska

  • Merač pritiska za nadlakticu

    Poluautomatski digitalni merač pritiska SC2100
    SC 2100 poluatomatski digitalni merač pritiska može se koristiti u medicinskim ordinacijama i za ličnu upotrebu. Jednostavna upotreba omogućava korisniku uređaja visoku preciznost rezultata, “Fuzzy Logic“ tehnologijom koja je aplicirana u uređaju za merenje krvnog pritiska SC 2100. Aparat ima specijalnu logiku za otkrivanje potrebnog pritiska vazduha. Takođe ima automatsku memoriju sa 85 memorijskih mesta za određivanje srednje merene vrednosti. Veliki ekran lako je čitljiv za ljude sa slabijim vidom. Visokokvalitetni materijali omogućuju dugotrajnu upotrebu uređaja.