Proteza za potkolenicu

 • Detalji o proizvodu:

  • Proteza za potkolenicu
  • Modulska
  • Titan
  • Dinamičko stopalo za visoko aktivne

  Indikacije:
  Prva primena bolnički, prema algoritmu rehabilitacijskih postupaka, a sekundarna primena i u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji, stepen aktivnosti određuje se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi